پنجشنبه 1399/10/11 - 01:34

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ حفاظت از طبیعت و کمک به زیبایی آن حرکتی در جهت کمک به بقا این سرمایه ارزشمند برای نسل آینده است و نیروهای جوان و جهادی هچخیلی خوب قدر این نعمت سرسبز را می دانند و در همین راستا برای توسعه فضای سبز و درخت کاری، در جنگل اطراف شهرستان و پارک کوی توحید، با کاشت نهال در جنگل و فضای سبز و جمع آوری زباله های محیط قدمی جهادگرانه در جهت حفاظت از محیط زیست برداشتند.