چهارشنبه 1399/10/17 - 01:25

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ نیروهای جهادی در شهرستان هفتکل با آغاز دهه بصیرت و سالگرد شهادت شهید سپهبد سلیمانی اقدام به برپایی پایگاه برای  ویزیت رایگان توسط پزشکان، توزیع بسته های فرهنگی و نان رایگان بین مردم شهرستان داشتند.

در این اقدام، ایستگاه صلواتی توزیع نان در چهار نقطه شهرستان، ویزیت رایگان بیماران توسط پزشکان جهادی   گروه جهادی حوزه یک سیدالشهدا ( ع) با همکاری شبکه بهداشت شهرستان انجام شد.

همچنین مراسم اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی توسط گروه جهادی بسیج کارگری و اهدا بسته های فرهنگی  توسط گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی در شهرستان هفتکل انجام شد.