چهارشنبه 1399/10/24 - 19:52

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ مسئول بسیج سازندگی سپاه شهرستان دشت آزادگان از کمک جهادی نیروهای جوان برای خانواده ای نیازمند گفت و افزود: خانواده ای که کار ساخت خانه شان  کامل نشده بود توسط گروه جهادی شهیدحمیدحلاف بروایه، سازندگی پایگاه بسیج شهدای حلاف حسن، قرارگاه فرعی، حوزه مقاومت بسیج عشایری شهیدرجایی، شناسایی شده، و کار دیوار چینی و مرحله ای از ساخت این خانه به انجام رسید و همچنان در حال کار هستند.