دوشنبه 1400/01/09 - 13:00

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ اعزام جهادگران حوزه بسیج شهید حمید رمضانی شیبان،    بسیج سازندگی سپاه ناحیه امام حسن مجتبی(ع) باوی در غالب گروه های رهگیری طرح شهید سلیمانی ۲ در مناطق مختلف شهرستان باوی صورت گرفت.

این اقدام جهادی برای گرفتن تست و شناسایی هرچه بیشتر بیماران و انجام اقدامات بعدی انجام شد.