چهارشنبه 1399/11/01 - 20:15 khozestan-admin

پاک سازی مدارس به دست جهادگران شهرستان باوی

در راستای مقابله با کرونا و پاکسازی مدارس از ویروس کرونا جهادگران شهرستان باوی اقدام به پاکسازی مدارس کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت امام حسن مجتبی(ع) باوی عنوان کرد: با شروع بازگشایی مدارس نیروهای جهادی وارد میدان شده و کار جندزایی مدارس ندافیه وملاثانی توسط گروه جهادی پایگاه شهید بهشتی ندافیه حوزه حضرت ابوالفضل ملاثانی انجام شد.

۱

 

۲

 

۳