تعمیرات وسایل سرمایشی، جهادگران، محرومیت زدایی، جهادگران فاطمی، بسیج سازندگی، خوزستان

نسیم احسان، پویشی برای خدمت به محرومان در اهواز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ کعب، مدیر گروه جهادی شهید مصدق طاهری گفت: طرح سرویس، تعمیر و بازسازی وسایل سرمایشی نیازمندان باهمکاری بنیاداحسان ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و گروه‌های جهادی در حال انجام است.  کعب افزود: در این طرح تاکنون ۲میلیارد ریال در سطح استان هزینه…