کارآفرین، اقتصاد مقاومتی، قالیبافی، اشتغالزایی، بسیج سازندگی، خوزستان

داستان کارآفرینی با دستبافته های هزار ساله ی زنان روستایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ هنر بستن دار و ریسمان هایی که هرکدام رج به رج کنار هم گره میخورد، نظم نخ های رنگارنگ پشمی که کنار هم نگاره ای زیبا به نمایش می گذارند، نشان از ذوق هنری زنان روستایی است که از اجداد خود هنر قالی بافی را به ارث برده اند، هنری که تا ابد دوش به دوش و…