آموزش اشتغال، کارآفرینی، جهادگران، بسیج سازندگی، خوزستان،

توانمند سازی بانوان رامهرمزی با برگزاری دوره های اشتغال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛  مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه رامهرمزعنوان داشت: این دوره ی آموزشی  با حضور مربی آموزش محصولات زراعی و باغی به تعداد ۸۰ نفر داوطلب خواهر در رشته های فرآوری سبزیجات و بسته بندی استاندارد به مدت یک روز کاری برگزار شد.  اسکندری  هدف از برگزاری این…