کارآفرین، شیرینی پزی، اقتصاد مقاومتی، بسیج سازندگی، خوزستان،

شغلی برای شیرین کردن کام مردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی خوزستان؛ بسیاری از کارآفرینان بزرگ از دل کارگاه های کوچک خانوادگی سر بر می آورند، حمایت از این کسب و کارهای کوچک و نوپا قدم های بزرگتری را به همراه خواهد داشت.   امیر شعبانی کارآفرین رامشیری با ۴۲ سال سن کار شیرینی پزی را از محیط کوچک خانه اش با همراهی…